• Tel: 0216 415 4552
  • E-posta: info@intervent.com.tr

Temiz Oda HVAC Sistemleri

  • Home
  • /
  • Temiz Oda HVAC Sistemleri

Temiz Oda HVAC Sistemleri


Hava kaynaklı partiküllerin Temiz Odalara girişini temizlik sınıfına uygun kademeli filtrasyon sistemi ile minimize ederek,  Klima Santralinden mahale ve mahalden tekrar klima santraline kadar kontrolü yapılmaktadır. Aynı zamanda, mahalde ’ki sıcaklık, nem ve basınç gibi parametreler tasarım şartlarına  uygun değerlere getirilerek sürekliliği sağlanmaktadır.

Devreye alınan sistemleri DQ, IQ ve OQ dökümanları ile kayıt altına alınarak son kullanıcıya teslim edilmektedir.

İlgili alanlar; İlaç Fabrikaları, Laboratuvarlar, Gıda Sanayii ve Temiz Oda’ya ihtiyaç duyulan tüm tesisler.